Årsmøte 2023

Submitted by
Jan-Inge Engelsen
Publisert
15. februar 2023

Klubbens styre innkaller til årsmøte 15. mars 2023, se vedlagt innkalling. Sakspapirer sendes ut 1 uke før.